Általános Iskola

Hosztják Albert Általános Iskola

Székhelye:

3743 Ormosbánya, Fő út 2.

Tel.: 06-48/820-130

E-mail:  hosztjak@ovisk-ormosbanya.edu.hu

Weblap: ormosiskola.site90.net

Intézményvezető: Folyaminé Tomori Tünde

 

Az intézmény története egészen a múlt század elejére nyúlik vissza, amikor 1933-ban három új tantermet létesítettek, majd ezt 1928-ban két új tanterem követte. 1943-ban államosították az iskolát, 1950-ben emeletet építettek a már meglévő épületrészre. A teljesen felújított kétszintes részt 1962-ben adták át, ekkor az intézmény már 12 tanteremmel büszkélkedett. Gimnázium is működött az intézmény falai között közel 10 éven keresztül (1963-1973). Jelentős esemény volt a tornacsarnok avatása 1987-ben.

2005. szeptember 02-án az „Információs technológia az ormosbányai diákok felzárkóztatásáért” című PHARE projekt eredményeképpen került átadásra a felújított iskola. Megvalósulásával olyan nevelési, fejlesztési, oktatási körülményeket tud biztosítani az intézmény tanulói számára, amely minden gyerek egyéni nevelhetőségéhez igazodik és képes megteremteni a felzárkóztatás lehetőségét, európai szintű oktatást tesz lehetővé.

Speciális termek (oktatási labor, informatikai terem, nyelvi labor, fizika – kémia – biológia terem) lettek kialakítva, 10 tanterem teljes felújítása történt meg.

Az intézmény ellátandó alaptevékenysége:

– Óvodai nevelés

– Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás

– Cigány kisebbségi oktatás

– Sajátos nevelési igényű tanulók óvodai és iskolai nevelése – oktatása

– Integrációs, tehetség- és képesség-kibontakoztató felkészítés

– Napközi otthoni és tanulószobai ellátás

– Diáksport

– Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés

– Intézményi vagyonműködtetés

Kisegítő, kiegészítő tevékenységek:

– Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás

– Iskolai könyvtári szolgáltatás

– Alapfokú művészeti oktatás (táncoktatás)

– Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

– Önköltséges tanórán kívüli foglalkoztatás

– Együttműködés a nappali szociális ellátást biztosító önkormányzati intézményi étkeztetési feladatok ellátásában

Ellátható vállalkozások:

– Iskolarendszeren kívüli oktatásban vehet részt

– Csoportos étkeztetésben

– Gyermekek nyári táborozásában

– Rendezvények szervezésében

Az intézményben első osztálytól folyik az angol nyelv és az informatika oktatása, hatodik osztálytól második idegen nyelvként a német nyelv oktatása.

Sajátos arculata: környezeti nevelés, hagyományápolás:

Környezeti nevelés: – együttműködési megállapodás az Aggteleki Nemzeti Parkkal

– „Egészségvirág” – iskolai egészségnevelés, környezeti nevelés

– részvétel a községi Egészségterv megvalósításában

Hagyományápolás: – bányászhagyományok, eszközök gyűjtése, kiállítása

– a község, az intézmény múltjának kutatása, kiállítás

– az intézményben tanító pedagógusok emléktermének kialakítása

Az intézmény rendelkezik külön védőnői szobával. Megtekinthető a Cseh Olga emléktanterem, valamint az úttörő- és cserkésztörténeti állandó kiállítás.