Hirdetmények

Hirdetmény 2024. április:

ORMOSBÁNYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA a 189 és 190. helyrajzi számú telkek kapcsán, az Ormosbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024.(II.26.) sz. határozata alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területére vonatkozóan.

Dokumentumok:

Véleményezési dokumentáció: megtekintés

Vonatkozó jogszabályok: megtekintés

Hirdetmény 2024. január:

Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez: megtekintés

Hirdetmény: Ormosbánya Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya: Idősek Klubja – Szociális szolgáltatás-fejlesztés Ormosbányán

Hirdetmény: ÉMOP 4.3.1./2/2F-2f-2009-0021 Tájékoztatás az eljárás eredményéről.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/43

Közzététel dátuma: 2010. április 16.

Hirdetmény: ÉMOP 4.3.1./2/2F-2f-2009-0021 Közoktatási infrastruktúra korszerű fejlesztése Ormosbányán

Hirdetmény: ÉMOP 3.1.3

Hirdetmény: ÉMOP 3.1.3 visszavonása

Hirdetmény: ÉMOP 3.1.3

Hirdetmény: TÁMOP 3.1.4