Pályázatok

 • kedvezményezett neve: Ormosbánya Községi Önkormányzat
 • projekt címe: Hivatal épület energetikai korszerűsítése Ormosbányán
 • támogatás összege: 43 080 380 Ft
 • támogatás mértéke: Projekt elszámolható költségeinek 100%-a
 • projekt bemutatása:

Ormosbánya Községi Önkormányzat célja volt jelen projekttel a 100%-ban önkormányzati tulajdonú hivatalépülete, infrastrukturális létesítménye energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, valamint a projektbe tervezett képzésen keresztül a megújuló energiaforrások használatának népszerűsítése, CÉLCSOPORTJA B-A-Z megye Kazincbarcikai járásában lévő település lakossága, EREDMÉNYE a település közigazgatási célt szolgáló épülete energetikai adottságainak, hőtartásának javítása, a hőveszteség mértékének csökkentése, HATÁSÁRA jelentősen csökkent az intézmény energiafelhasználása, mely ezáltal redukálta az energiatermeléskor felszabaduló szennyezőanyag kibocsátás mértékét.

A beruházás részeként megvalósult az épületen:

 • fűtési rendszer korszerűsítése,
 • fűtött teret határoló falak és padlásfödémek hőszigetelése,
 • külső nyílászárók cseréje,
 • napelemes rendszer telepíté

A fejlesztés eredményeként a gazdaságos és fenntartható intézményműködtetés valósult meg, mivel a korszerűsítést követően az energiafelhasználás csökkenése már rövid- és középtávon is jelentős mértékű pénzügyi megtakarítást eredményezett.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 • projekt fizikai befejezési dátuma: 12.31.
 • projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00014

A projekttel kapcsolatos sajtóközlemény megtekinthető: ITT

———————————————————————————————————————————–

Első Baldvin Belga király mondta 1993-ban, hogy

„Több, mint húsz év béke kell egy ember felneveléséhez; de húsz másodperc háború elég az elpusztításához.”

Sajnos ez egy nagyon igaz megállapítás, de ennek ellenére, vagy talán éppen ezért fontos, hogy emlékezzünk – emlékeztessünk azokra az időkre, illetve azokra az emberekre akiknek személyes áldozatuk hosszú évekre, évtizedekre meghatározták családjaik sorsát, érzéseit.

Balogh Zoltán miniszter (EMMI) úr beszédében hangzott el az a nagyon is aktuális felvetés, hogy ne fogyasszuk el és ne éljük fel mohón és értelmetlenül azt, amit ez a FÖLD kínál nekünk, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az embertársunk hazájában is élhető legyen az élet. Tanítsuk meg a gyermekeinket, hogy tiszteljék, szeressék a szüleiket, tanítóikat, társaikat, hogy NE LEGYEN IGAZ az a megállapítás, hogy az „első világháború mindent megváltoztatott Európában: határokat, politikai rendszereket, a lelkiséget és az erkölcsöt is.”

Ezért találtuk mi is nagyon fontosnak, hogy a már korábban is meglévő emlékművet felújíttassuk, emlékezzünk meg a világháború szomorú eseményéről és az ott elhunytakról, de egyben emlékezzünk bányász település lévén a bányában elhunyt családtagjainkról, lakosainkról is úgy, mint azt tettük eddig is csak talán méltóbb emlékművet állítva nekik.

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Támogatásával ( 2 M Ft) újult meg az emlékmű, kapott gránit külsőt.

Móricz Zsigmond szavaival emlékezzünk

„A háború sebeit be lehet gyógyítani, de nem lehet elrejteni.

A háború mindent elpusztít, s csak a béke termel.”

A megújult emlékmű:

További információkat találhat ITT és ITT.

———————————————————————————————————————————–

Záró Sajtóközlemény KEOP-5.5.0. / K / 14-2014-0062 „Ormosbánya közvilágításának korszerűsítése LED lámpatestek alkalmazásával” c. pályázathoz:


Nyitó Sajtóközlemény
KEOP-5.5.0. / K / 14-2014-0062 „Ormosbánya közvilágításának korszerűsítése LED lámpatestek alkalmazásával” c. pályázathoz:

2014. október 6:

Záró Sajtóközlemény: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ormosbányán (ÉMOP-4.1.1/A-12 -2013-0078: [BŐVEBBEN]

http://www.ormosbanya.hu/palyazat/emop41102.jpg

2014. március 10:
Nyitó Sajtóközlemény: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ormosbányán (ÉMOP-4.1.1/A-12 -2013-0078: [BŐVEBBEN]

http://www.ormosbanya.hu/palyazat/emop41101.jpg

2010. december 31.

http://www.ormosbanya.hu/kozlemeny/tiop01.jpg

„TANULÓI LAPTOP PROGRAM A FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉKÉRT ORMOSBÁNYÁN”

pályázati program képekben (fotódokumentáció):

 1. IKT eszközökkel tartott tanórák:

http://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop202%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop203%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop204%20_.jpg

http://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop201%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop205%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop206%20_.jpg

http://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop207%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop208%20_.jpg

II. Beszerzett eszközök:

http://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop101%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop102%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop103%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop104%20_.jpg

III. Záró rendezvény:

http://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop301%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop304%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop305%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop307%20_.jpg

http://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop311%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop316%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop317%20_.jpghttp://www.ormosbanya.hu/tiop/tiop320%20_.jpg

2010. augusztus 31.

http://www.ormosbanya.hu/kozlemeny/palyazat02.gif

http://www.ormosbanya.hu/kozlemeny/uj_mo1.gif

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben

Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete társulásban Rudolftelep Község Önkormányzatával 2009. júniusában támogatást nyert a TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázati kiíráson. A beruházás összköltsége: 44.000.000 Ft, ehhez az Európai Unió által nyújtott támogatás összege: 100%, azaz 44.000.000 Ft. A projekt keretében a következő intézményekben kompetencia alapú oktatás kerül bevezetésre:Körzeti Általános Iskola és Óvoda Ormosbánya, Mikoviny Sámuel Tagiskola és Óvoda Rudolftelep.Az általános iskolákban a hátrányos helyzetű tanulók aránya 40% felett van, így az egész tantestület részt vesz IPR felkészítő és módszertani képzésen. A képzés célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében részt vevő pedagógusok mind többen ismerjék meg a befogadó pedagógia elméletét és gyakorlatát. Segítséget kapjanak a legfontosabb tanulásszervezési, speciális pedagógiai eljárások, együttműködési színterek kialakításához. A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató taneszközök kerülnek beszerzésre. Az átfogó intézményfejlesztés alapvető céljai: A kompetencia alapú oktatás teljes intézményi lefedettségének biztosítása. A projekt időszakában az intézményi alapdokumentumok teljes átdolgozásra kerülnek, valamint átalakul a napi pedagógiai gyakorlat.

Az Erdei Iskolában, természeti környezetben megtartott tanórák hozzájárulnak a környezeti hatások közvetlen érzékeléséhez, a megfigyelőképesség javításához, a természet szeretetére való neveléshez. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségi folyamatában szerepet kap az óvoda és a család kapcsolatának erősítése, kooperatív technikák alkalmazása, a gyermeki fejlődés nyomon követése. Az adott intézményben a hátrányok kompenzációjára, a felzárkóztatásra fókuszálnak, így kevesebb gyermek kezdi az általános iskolát eltérő tantervű 1. osztályban. Az inkluzív pedagógia megismerése segíti az óvodapedagógusokat abban, hogy képessé váljanak a gyermekek között a „másság” iránti tolerancia fokozására. Az inkluzív pedagógia illeszkedik az intézmény fejlesztési és innovációs folyamatába, segíti a hátrányok kompenzációját.

A megvalósítás tervezett befejezése: 2010. 08. 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő szervezet: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (1055 Budapest, Bihary J. u. 5)

2010. március:

http://www.ormosbanya.hu/kozlemeny/palyazat03.jpg

2009. december 15.

http://www.ormosbanya.hu/kozlemeny/palyazat01.gif

http://www.ormosbanya.hu/kozlemeny/uj_mo1.gif

Ormosbánya komplex infrastrukturális fejlesztése – Domb út csatlakozó utcáinak szilárd burkolatúvá tétele, közösségi közlekedés fejlesztése buszmegállók felújításával.

Ormosbánya Község Önkormányzata 2009. augusztusában támogatást nyert az ÉMOP-2007-3.1.3 pályázati kiíráson. A beruházás összköltsége: 142.729.948 Ft, ehhez az Európai Unió által nyújtott támogatás összege: 128.456.953 Ft.A projekt keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő földutakat szilárd burkolatúvá teszik, autóbuszmegállókat újítanak fel, buszvárókat cserélnek ki.Ormosbánya a hátrányos helyzetű Kazincbarcikai kistérségben található. A község önkormányzata kötelezően ellátandó feladatként kiemelten figyelmet fordít az ütemezett útfelújításokra. A település kolóniaszerű lakóövezete mellett található az a sűrűn lakott településrész, melynek utcái még nem rendelkeznek szilárd burkolattal. Az ott élők ezeken az utcákon közlekedve juthatnak el a település központjában lévő intézményekbe, illetve Kazincbarcikára. Jelen projekt keretében felújításra kerül a Domb úr csatlakozó utcái: Pacsirta út, Mogyoróska út, Gagarin út, az úthoz kapcsolódóan járda és a szükséges felszíni vízelvezetés kiépítése. Ugyanakkor 6 db távolsági autóbuszmegálló felújítása is megtörténik, öböl, járdasziget kialakításával, felépítmény cserével. A tervezett buszmegálló öblök a mikrotérségi központ, Rudabánya és Kazincbarcika elérését biztosító országos közúton fekszenek. Az épülő buszmegállók a településképhez illeszkedőek, biztonságos és akadálymentes közlekedést tesznek majd lehetővé az idős, mozgásában korlátozott vagy kisgyermekkel közlekedő lakosok részére is.Az ESZA tevékenység keretében 20 fő környezeti nevelés képzésben részesül, és a helyi fiatalok bevonásával helyi akciók kerülnek lebonyolításra a fenntarthatóság érdekében.A fejlesztés által európai színvonalú új infrastruktúra jön létre, melyek egészségesebbé, élhetőbbé, otthonosabbá teszik a települést.

A megvalósítás tervezett befejezése: 2009. 12. 15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő szervezet: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22), mint támogató képviseletében eljáró Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 107)

2008. december 31.

EU logo

Önkormányzati közszolgáltatáshoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása

ORMOSBÁNYÁN

Az ÉMOP-4.2.2-2007 pályázati kiírás keretein belül, 2008. december 31-ével megvalósult

Ormosbánya Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának teljes akadálymentesítése.

Az előzetes szakmai terveknek megfelelően külső létesítményként új parkoló, járda, hátsó bejárati ajtó az oda vezető lépcsővel illetve rámpával, belső munkaként új vizesblokk, WC és ügyfélfogadó irodahelyiség lett kialakítva. A közlekedést segítendő, a belső ajtók  ki lettek cserélve és  új, csúszásmentes padlóburkolatok készültek. Az oldalfalakra kapaszkodó korlátokat szereltek fel. A hallókészülékekkel rendelkező hallássérültek részére 3 db speciális készülék lett beszerezve, ami megkönnyíti számukra az ügyintézést. A gyengén látókra való tekintettel akadálymentesítve lett Ormosbánya internetes honlapja is. Ezekkel együtt megvalósult tehát a teljes akadálymentesítés mint fő cél, de arculatában is megújult a Polgármesteri Hivatal.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatási összege: 7092792,- Ft

Ormosbánya Községi Önkormányzat által fizetett önrész összege: 788088,- Ft

A projekt összköltsége: 7880880,- Ft.

Kedvezményezett: Ormosbánya Községi Önkormányzat

3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.

Közreműködő Szervezet : VÁTI  Kht. Miskolci Területi Iroda

3525 Miskolc, Városház tér 13.

Képek a pályázat kivitelezése előtti állapotról:

http://www.ormosbanya.hu/images/stories/akad01s.jpghttp://www.ormosbanya.hu/images/stories/akad02s.jpghttp://www.ormosbanya.hu/images/stories/akad03s.jpg

Képek a pályázat kivitelezése utáni állapotról:

http://www.ormosbanya.hu/images/stories/akad04s.jpghttp://www.ormosbanya.hu/images/stories/akad05s.jpg

http://www.ormosbanya.hu/images/stories/akad06s.jpghttp://www.ormosbanya.hu/images/stories/akad07s.jpg